Wonen en ruimte

Onze visie op mobiliteit

Bij mobiliteitsvraagstukken is doelgerichte communicatie essentieel. In onze campagnes gebruiken we veelal een persoonlijke aanpak omdat dan de kans op gedragsverandering het grootste is. Zo dragen we bij aan een beter bereikbare leefomgeving.

 

 

Waarom Gloedcommunicatie?

Gloedcommunicatie heeft nauwe banden met wetenschappers, gedragspsychologen, mobiliteitsmakelaars en verkeerskundigen. U profiteert dus van een uitgebreid netwerk waarmee u mensen - letterlijk en figuurlijk - weer in gang zet.

Wil je meer weten?