Van positionering naar marketingcommunicatie

Bedrijven, instellingen en overheden zijn permanent in verandering, door ambitie of door druk van buiten. De continuïteit, de winstgevendheid en de bestaansreden staan daardoor steeds onder druk. Organisaties moeten een strategie bedenken en een positie kiezen in hun markt.

Veel directies vragen zich dan af: Als ik een visie heb op de wereld om mij heen en als ik in staat ben mijn product of dienst daarop aan te passen, hoe breng ik dan over wat mijn toegevoegde waarde is? Vaak luidt het antwoord: Door gebruik te maken van de identiteit van het bedrijf.
Alle bedrijven hebben een plek, een virtuele positie in ons hoofd en hart. Wij herkennen Apple als een innovatieve onderneming en wij vinden dat Artsen zonder Grenzen bijzonder en nuttig werk doet. Jan en alleman zegt iets over zo’n bedrijf. Een bedrijf kan niet geen positie hebben. Bedrijven hebben ook een merkidentiteit die voor een beeld van het bedrijf zorgt. Dat beeld is het imago.
Er zijn drie mogelijkheden om de merkidentiteit over te brengen en daarmee het imago te beïnvloeden:
1. gedrag – management en medewerkers
2. communicatie – vertellen en tekst
3. design – vormgeving, kleur, beeld en geluid
Bedrijven moeten er op letten of er geen gat ontstaat tussen de identiteit en het imago. Bestuur en management moeten er van overtuigd zijn dat de eigenschappen van hun producten en de eigen organisatie passen bij hun visie. Alleen dan is het zinvol om te proberen door middel van de gedrag, communicatie en design het imago positief te beïnvloeden, en zo het gat tussen identiteit en imago te dichten.

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Aartjan Mandersloot - directeur Gloedinnovate | adviseur | projectmanager