Mercachem. Visual identity for modern-day chemistry

Logo, visual identity en website voor Mercachem, al weer enige jaren start-up áf. Mercachem is inmiddels ‘one of the leading chemistry CROs in Europe’.

Wil je meer weten?